Lisätietoa pölyttäjistä

Kimalainen on yksi tärkeimmistä luontaisista pölyttäjistämme.
Kimalaiset ovat mehiläisiä suurempia ja runsaskarvaisia. Ne ovat lauhkeita eivätkä pistä kuin puolustautuessaan.
Ampiainen tekee puumassasta pesän usein ihmisasutuksen lähelle.

Kimalainen

Kimalainen (Bombus spp.) on yksi tärkeimmistä luonnonvaraisista pölyttäjistämme. Ne ovat myös arvokkaita kasvihuonekasvien pölyttäjiä. Kimalaisten pölytystehokkuus perustuu mm. niiden pitkään kieleen ja nopeatahtiseen kukkavierailuun. Ne pystyvät myös lentämään viileämmässä ja tuulisemmassa säässä kuin mehiläiset. Kimalaisten heikkous pölyttäjinä on niiden pieni ja voimakkaasti vaihteleva populaatiokoko.

Suomeenkin voi ostaa kimalaispesiä parantamaan esim. kasvihuonetuotantoa. Kimalaisten kasvatus ei ole kuitenkaan Suomessa onnistunut menestyksekkäästi. Esim. Hollannissa kimalaisten kasvatus on runsasta.

Kimalaisia tavataan kaikkialta maailmasta yli 300 lajia ja Suomessa on havaittu 37 lajia.

Erakkomehiläinen

Erakkomehiläiset ovat villimehiläisiä. Ne elävät yksin tai pienissä yhdyskunnissa, mutta vailla samanlaista sosiaalista luonnetta kuin mehiläiset ja kimalaiset. Suomessa on tavattu noin 190 erakkomehiläislajia ja ne kattavat maamme mesipistiäislajeista yli 80 %.

Erakkomehiläiset keräävät siitepölyä tarhamehiläisen tavoin vasuihinsa tai takaruumiinsa runsaisiin karvoihin. Ne ovatkin hyvin arvokkaita pölyttäjiä.

Erakkomehiläisemot kasvattavat jälkikasvunsa pienissä pesäkoloissa, jotka ne tekevät esimerkiksi maahan tai pieneen reikään puussa. Emo täyttää pesän siitepölyllä ja medellä. Erakkomehiläisten luontaiset pesäpaikat vähenevät luontaisten elinalueiden vähetessä. Niille voikin helposti rakentaa pesäpaikkoja esim. poraamalla lautaan syviä reikiä ja viemällä sen sopivaan paikkaan.

Ampiainen

Ampiaiset kuuluvat pistiäisiin, eikä ampiainen ole varsinaisesti pölyttäjä. Ne elävät mehiläisten tavoin yhdyskunnissa, mutta rakentavat pesänsä sylkeen sekoittamastaan puumassasta. Ampiaiset nauttivat kukkien mettä, mutta ne ovat myös petoja. Ne käyttävät toukkien ruokintaan esimerkiksi muita hyönteisiä. Joskus ampiaisen voi nähdä nakertamassa myös esimerkiksi lihaleikkelettä.

Ampiainen on mehiläistä ja kimalaista ärhäkämpi pistämään. Etenkin syksyllä ampiaiset tulevat ihmisten läheisyyteen hakiessaan ravintoa. Ampiaista ei kannata tällöin huitoa, mutta sitä varten voi askarrella pullosta ja makeasta nesteestä ampiaisansan.

Ampiaisen erottaa mehiläisestä sen kapeamman muodon ja terävämmin erotettavien raitojen avulla. Ampiaisella ei ole karvapeitettä, toisin kuin mehiläisellä ja kimalaisella.